Vytisknout

Čínská medicína, dědictví starověké Číny, je jedním z vzácných příkladů lékařství, které přežilo v živé tradici několik tisíciletí. Díky této neporušené kontinuitě patří mezi komplexní systémy lékařského myšlení a umožňuje tak nalézat odpovědi na zdravotní problémy, se kterými se setkáváme v moderní společnosti. Zásady, jimiž se tradiční čínská medicína řídí, pocházejí z přírodního studia člověka, jeho okolí i vztahu mezi nimi a popisují fyziologické funkce i patologické projevy, které zůstávají u všech lidských bytostí stejné…

Základní pilíře TČM

Terapie dle principů tradiční čínské medicíny by vždy měla začínat úvodním diagnostickým rozhovorem, který předurčí vhodnou kombinaci níže uvedených metod.

Má cesta k TČM

Sama jsem na cestu TČM vstoupila v roce 2012 jako pacient. Postupně mě tento přístup začal více a více zajímat a v roce 2017 jsem čínskou medicínu začla studovat na 1. škole TČM v Praze. V květnu 2018 jsem úspěšně absolvovala 1. ročník studia, zaměřený na vybudování základního povědomí o teoretických východiscích TČM (teorie Yin/Yang, 5 prvků, Qixue, základy palpace drah, diagnostiky pacienta a cvičení). V roce 2018 jsem absolvovala roční cyklus výuky čínské léčebné masáže Tuina pod vedením Vaška Lukeše na Andao Institute Praha a roční intezivní výukový program cvičení Qi Gong pod vedením Vlasty Kroupy ve skupině Lotus Nei Gong Prague. Od podzimu 2019 zahajuji 3-leté studium akupunktury na 1. škole TČM v Praze.

V současné době tedy “žiju TČM”. Studium čínské medicíny je pro mě v této chvíli zejména o vlastní sebekultivaci. Vše, co se učím, integruji do svého denního života - ať už je to strava, cvičení, práce s emocemi, automasáže, ošetření moxou či jehličkami, využívání základních bylinných směsí …. ale i rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem, tím co dávám a co přijímám, a hlavně v přizpůsobení životního rytmu cyklu ročního období a vůbec napojení se na přírodu .... je toho opravdu spousta :-)