Regenerační masáž Tuina Reflexní masáž plosek nohou Lymfatická masáž Dornova metoda a Breussova masáž

Čínská medicína, dědictví starověké Číny, je jedním z vzácných příkladů lékařství, které přežilo v živé tradici několik tisíciletí. Díky této neporušené kontinuitě patří mezi komplexní systémy lékařského myšlení a umožňuje tak nalézat odpovědi na zdravotní problémy, se kterými se setkáváme v moderní společnosti. Zásady, jimiž se tradiční čínská medicína řídí, pocházejí z přírodního studia člověka, jeho okolí i vztahu mezi nimi a popisují fyziologické funkce i patologické projevy, které zůstávají u všech lidských bytostí stejné…

Základní pilíře TČM

Terapie dle principů tradiční čínské medicíny by vždy měla začínat úvodním diagnostickým rozhovorem, který předurčí vhodnou kombinaci níže uvedených metod.

  • Akupunktura je základní léčebná metoda tradiční čínské medicíny, která odstraňuje blokády toku energie v drahách a současně je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla se stavem vnitřních orgánů. Síť akupunkturních drah propojuje celý organismus, vnitřní orgány s okrajovými oblastmi těla, orgány se smyslovými otvory, orgány mezi sebou i vzájemně jednotlivé dráhy. Akupunktura je dobrý pomocník při syndromech plnosti, u problémů pohybového aparátu.

  • Fytoterapie je postavena na využití léčivých bylin v léčbě a prevenci onemocnění. V tradiční čínské medicíně má své místo zejména u syndromů prázdnoty.

  • Čínská dietetika je způsob stravování, který zohledňuje roční období, aktuální zdravotní stav a konstituci člověka. Důležité jsou tepelné vlastnosti jednotlivých potravin a jejich tropismus k jednotlivým orgánům.

  • Masáž Tuina je speciální typ masáží, který čerpá z přesně specifikovaných pohybů a postupů daných praxí mnoha staletí. V rámci masáží se využívá i znalostí akupunkturních bodů, jejich účinků a vlivu jejich stimulace. Proto je pro správné provedení masáží Tuina nutná i čínská diagnostika a tedy znalost čínské medicíny.

  • Cvičení Qi Gong je zdravotní cvičení, které má vliv na jednotlivé vnitřní orgány. Cvičení Qi Gong je v Číně po staletí součástí většiny směrů a škol zaměřených na kultivaci těla a ducha. V čínské medicíně má nezastupitelné místo mezi dalšími disciplínami. Za sebe vidím v Qi Gongu obrovský potenciál pro vlastní sebekultivaci, jelikož je to cvičení, při kterém se protahují dráhy (fascie) a v nich usazené napětí, často emočního původu. Což je dle mého názoru jednou z nejčastějších příčin zdravotních problémů.
     

Má cesta k TČM

Sama jsem na cestu TČM vstoupila v roce 2012 jako pacient. Postupně mě tento přístup začal více a více zajímat a v roce 2017 jsem čínskou medicínu začla studovat na 1. škole TČM v Praze. V květnu 2018 jsem úspěšně absolvovala 1. ročník studia, zaměřený na vybudování základního povědomí o teoretických východiscích TČM (teorie Yin/Yang, 5 prvků, Qixue, základy palpace drah, diagnostiky pacienta a cvičení). V roce 2018 jsem absolvovala roční cyklus výuky čínské léčebné masáže Tuina pod vedením Vaška Lukeše na Andao Institute Praha a roční intezivní výukový program cvičení Qi Gong pod vedením Vlasty Kroupy ve skupině Lotus Nei Gong Prague. Od podzimu 2019 zahajuji 3-leté studium akupunktury na 1. škole TČM v Praze.

V současné době tedy “žiju TČM”. Studium čínské medicíny je pro mě v této chvíli zejména o vlastní sebekultivaci. Vše, co se učím, integruji do svého denního života - ať už je to strava, cvičení, práce s emocemi, automasáže, ošetření moxou či jehličkami, využívání základních bylinných směsí …. ale i rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem, tím co dávám a co přijímám, a hlavně v přizpůsobení životního rytmu cyklu ročního období a vůbec napojení se na přírodu .... je toho opravdu spousta :-)

Sunday the 24th. © 2020 Dagmar Holčáková - Joomla Templates